Zasady przygotowania

Prezentujemy zasady przygotowania konstrukcji i elementów stalowych do cynkowania ogniowego.

Zasady opracowane na podstawie normy PN-EN ISO 14713

Konstrukcjeelementy drobne
zasady przygotowania do cynkowania

KONSTRUKCJE STALOWE

Pytania techniczne
+48 505 044 707

Niniejsze warunki określają ogólne zasady przygotowania konstrukcji stalowych do cynkowania ogniowego (zanurzeniowego w stopionym cynku).
Dostosowanie konstrukcji stalowych do przedstawionych warunków zapewni prawidłowe wykonanie powłoki cynkowej zmniejszając ryzyko uszkodzenia konstrukcji i usprawni obsługę zleceń.
zasada 1

Wymiary elementu

Cynkownia Gillmet dysponuje wanną cynkowniczą o wymiarach roboczych: 7500 x 1500 x 3200 mm.
Umożliwia to cynkowanie konstrukcji o maksymalnych wymiarach:
7300 mm x 1350 mm x 2850 mm (długość x szerokość x głębokość)
Elementy przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny mieć taki kształt, by umożliwić kąpieli swobodny dostęp do wszystkich przestrzeni zarówno otwartych jak i wewnętrznych, a następnie zapewnić swobodny odpływ.
Elementy przeznaczone do cynkowania powinny być skonstruowane z materiału o zbliżonej grubości. Iloraz maksymalnej grubości ścianki do minimalnej nie powinien przekroczyć 5.
W innym przypadku należy przewidzieć oddzielenie elementu, tak by cynkować osobno części elementu, w których iloraz grubości nie będzie przekraczał wartości 5.
(maksymalna grubość ścianki / minimalna grubość ścianki) <= 5
zasada 2

skład chemiczny stali

Większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach PN-88/H-84020 PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo.
Jakość uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego stali, w szczególności od zawartości krzemu (Si)węgla (C)fosforu (P).
Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) nie powinna przekraczać łącznie 0,5%
Zawartość krzemu (Si) nie powinna zawierać się w przedziale od 0,03% do 0,12% lub powyżej 0,28%.
W powyższych przypadkach obserwuje się tzw. efekt Sandelina – powłoka cynkowa staje się matowo-szara, chropowata, nierównomierna, mało przyczepna i krucha.
W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor (P), należy obliczyć wartość ekwiwalentu:
Esi = Si + 2,5 x P
Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej dla (Si).
zasada 3

otwory

Barierki
Profile

W zależności od rodzaju użytych profili, należy wykonać otwory odpowietrzające i ściekowe według wielkości i ilości otworów przedstawionych w tabeli:

Dane w poniższej tabeli odnoszą się do profili o długości 1m. Im element dłuższy, tym większy rozmiar otworów.

Wymiary profilu zamkniętego mniejsze niż:
[mm]
Minimalna średnica otworów na końcach profilu dla liczby otworów [mm]
1 2 4
15 15 20x10 8
20 20 30x15 10
30 30 40x20 12 10
40 40 50x30 14 12
50 50 60x40 16 12 10
60 60 80x40 20 12 10
80 80 100x60 20 16 12
100 100 120x80 25 20 12
120 120 160x80 30 25 20
160 160 200x120 40 25 20
200 200 260x140 50 30 25
Skalopsy
Zbiorniki
zasada 4

UCHWYTY

Dostarczane konstrukcje powinny posiadać dodatkowo otwory lub uchwyty technologiczne umożliwiające podwieszenie go na drucie do urządzeń transportowych.
Barierki

W zależności od rodzaju użytych profili, należy wykonać otwory odpowietrzające i ściekowe według wielkości i ilości otworów przedstawionych w tabeli:

Profile
zasada 5

NAKŁADKI

W przypadku występowania powierzchni stycznych, utworzonych przez zespawanie szczelną i ciągłą spoiną dwóch płaszczyzn, której powierzchnia przekracza 70 cm2, ale jest mniejsza niż 400 cm2:

należy tę przestrzeń otworzyć przez nawiercenie otworu.

W przypadku gdy powierzchnia taka miałaby przekraczać 400cm2,

należy zapewnić odstęp co najmniej 3 mm pomiędzy zachodzącymi na siebie płaszczyznami oraz zapewnić dopływ i odpływ wszelkich cieczy.

zasada 6

SPAWANIE

Jeżeli w konstrukcji występują naprężenie hutnicze lub spawalnicze, to w wyniku cynkowania ogniowego może doprowadzić do deformacji kształtu w postaci zwichrowania, skrzywienia lub pęknięcia.

Cynkownia Gillmet Sp. z o.o. nie ma na to wpływu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

W przypadku występowania stałych połączeń ruchomych typu:

 • zawiasy,
 • przeguby,
 • tuleje itp.
Należy zapewnić luz min. 3 mm, gdyż w innym przypadku mogą zostać unieruchomione.
Należy unikać szczelin, wnęk i dziur w spoinach, z których w trakcie procesu cynkowania mogą gromadzić się resztki kwasu, topnika oraz popiół powodująć po cynkowaniu rdzawe wycieki z tych miejsc lub niedocynkowania.

Cynkownia Gillmet Sp. z o.o. nie ma na to wpływu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

zasada 7

naprężenia, deformacje

Jeżeli w konstrukcji występują naprężenia hutnicze lub spawalnicze, to w wyniku cynkowania ogniowego może doprowadzić do deformacji kształtu w postaci zwichrowania, skrzywienia lub pęknięcia.

Cynkownia GILLMET Sp. z o.o. nie ma na to wpływu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

zasada 8

BIAŁE KOROZJE

W okresie zimowym ze względu na stosowanie soli do odśnieżania i odmrażania nawierzchni drogowych – ocynkowane konstrukcje należy przewozić samochodem z zakrytą częścią ładunkową, np. pod plandeką – jako zabezpieczenie przed „białą korozją cynku”.

Za powstanie białej korozji na ocynkowanych detalach firma GILLMET Sp. z o.o. nie odpowiada. Tym bardziej z przyczyny niewłaściwego zabezpieczenia przed zasoleniem ocynkowanych detali podczas transportu w okresie zimowym nie odpowiadamy.

zasada 9

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Elementy do cynkowania nie mogą posiadać na powierzchni zanieczyszczeń nie dających się usunąć w procesie obróbki chemicznej przed cynkowaniem poprzez odtłuszczanie i trawienie, np.

 • farb,
 • lakierów,
 • silspawu,
 • smoły,
 • smarów,
 • żużla spawalniczego itp.

Zanieczyszczenia te utrudniają tworzenie się powłoki cynkowej i powinny zostać usunięte przez Zleceniodawcę, najkorzystniej metodą obróbki strumieniowo – ściernej.

zasada 10

PAKOWANIE

Jak oznakować elementy do cynkowania?

 
zasada 11

TRANSPORT

Ułożenie elementów
Palety

Towar, w miarę możliwości, należy dostarczać na opisanych / podpisanych paletach.

Przekładki
informacje dodatkowe

normy iso

Obszerne wskazówki dotyczące projektowania konstrukcji do cynkowania ogniowe znaleźć można w normie
PN EN-ISO 14713.

Podsumowanie

Dostarczając konstrukcje do cynkowania zwróć szczególną uwagę na:
 1. Właściwie zaprojektowaną konstrukcję do cynkowania ogniowego.
 2. Odpowiednią stal do cynkowania ogniowego.
 3. Wymiary elementu stosowne do wielkości wanny cynkowniczej.
 4. Zapewnij otwory technologiczne – odpowietrzające i spustowe.
 5. Przygotuj uchwyty lub otwory do zawieszenia elementu.
 6. Dostarczaj konstrukcje nie zanieczyszczone farbą, olejem, silspawem, itp.
 7. Zapewnij dodatkowy luz dla części ruchomych typu zawias, itp.
 8. Sprawdź szczelność spawów – unikniesz późniejszych wycieków kwasu.
 9. Wykonuj konstrukcje z materiału o zbliżonej grubości ścian.
 10. Unikaj konstruowania powierzchni stycznych.
 11. Miejsca, które nie mają być ocynkowane (np. połączenia gwintowane, połączenia pasowane, miejsca przygotowane do późniejszego spawania lub inne pow.) zabezpiecz trwale przed ocynkowaniem np. farbą dwuskładnikową najlepiej na 48 godz. przed procesem cynkowania ogniowego
zasady przygotowania do cynkowania

DROBNE ELEMENTY STALOWE

Celem przyspieszenia – ułatwienia procesu cynkowania ogniowego prosimy o przygotowywanie materiału zgodnie z poniższą instrukcją:

Pytania techniczne
+48 505 044 707

elementy drobne

zasada 1

Elementy drobne powinny być ogradowane, pozbawione wszelkich zadziorów, wolne od resztek farby, zendry oraz pozbawione szlaki spawalniczej.
elementy drobne

zasada 2

Do zawieszenia elementu można wykorzystać istniejące otwory w detalu. W przypadku braku otworów należy je wykonać możliwie blisko krawędzi, w miejscu dozwolonym ze względów technologicznych i estetycznych – zdjęcia poniżej:
elementy drobne

zasada 3

Do podwieszania drobnych detali zastosowanie ma drut stalowy czarny, wyżarzany o średnicy:

 • 0,8 mm – 1,2 mm – elementy lekkie,
 • 2,0 mm – 3,0mm – elementy ciężkie
elementy drobne

zasada 4

Sposób zawieszania detali na drucie:

 • mierząc od góry pierwszy element powinien być powieszony na wysokości ok. 0,5 m od punktu zawieszenia girlandy na wieszaku trawersy.
elementy drobne

zasada 5

Elementy wieszamy w tzw. girlandach o maksymalnej długości 2,5 m.
elementy drobne

zasada 6

Poszczególne elementy zawieszane na jednej girlandzie nie mogą się ze sobą stykać – odległość pomiędzy wieszanymi elementami musi wynosić około 3-5 cm.