WYKONUJEMY USŁUGI CYNKOWANIA OGNIOWEGO ZGODNE Z WYTYCZNYMI DASt 022

Od listopada 2022 roku Ocynkownia Północ Gillmet Sp. z o.o. Wocławy wykonuje powłoki cynkowe zgodnie z dyrektywą DASt 022 co zostało potwierdzone nadaniem przez Niemiecką Komisję Budownictwa Stalowego Certyfikatem nr I2020Q39075. Po pomyślnym audycie certyfikującym, który odbył się w dniu 15 października, otrzymaliśmy certyfikat Niemieckiego Instytutu Techniki Powierzchniowej na spełnienie wymagań Wytycznej DASt 022.

Aprobata zgodności potwierdza, że począwszy od składu kąpieli cynkowej poprzez system gromadzenia danych aż po możliwość wykonywania badania proszkiem magnetycznym po ocynkowaniu, spełniamy wymagania nowej regulacji prawnej i jesteśmy uprawnieni do stosowania znaku Ü.

Dyrektywa DASt 022 wprowadza podział konstrukcji na trzy klasy ufności i przyporządkowuje do nich sposób postępowania od procesu planowania poprzez produkcję i cynkowanie.

Zleceniodawca wykonujący konstrukcje w standardzie DASt 022 jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie cynkownię, precyzując klasę zaufania oraz potwierdzić wykonanie konstrukcji zgodnie z nią. Ocynkownia zaś, zobowiązuje się do realizacji zlecenia zgodnie z wymogami wytycznej DASt 022.

W celu zlecenia usługi cynkowania zgodnie z DASt 022 prosimy o kontakt z Działem Marketingu.   W razie pytań również zapraszamy do kontaktu.

Zlecający cynkowanie powinien na zamieszczonym poniżej formularzu uzupełnić niezbędne dane dotyczące materiału i sposobu wykonania konstrukcji: