+48 660 742 797 [email protected]

Ekologia

Dbamy o środowisko naturalne

ekologia

ŚRODOWISKO NATURALNE

Przedsiębiorstwo GILLMET Sp. z o.o. działa w oparciu o pozwolenie Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń IPPC wydane przez Marszałka Województwa pomorskiego (Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń)

Nasza nowoczesna instalacja, w odróżnieniu od tradycyjnych systemów obróbki przygotowawczej do procesu cynkownia ogniowego, nie wykorzystuje wody w procesie płukania międzyoperacyjnego. Rozwiązanie to ogranicza zanieczyszczenie wód.
Ponadto wszelkie odpady powstałe w wyniku procesu obróbki chemicznej (wytrawianie stali przed procesem cynkowania ogniowego) są przekazywane specjalistycznym firmom do dalszego wykorzystania.

Nasza instalacja cynkowania ogniowego jest INSTALACJĄ BEZŚCIEKOWĄ

W naszym zakładzie próbujemy wykorzystywać każdą okazję aby “ulżyć” środowisku naturalnemu. Przykładem takiego działania jest wykorzystanie ciepła z wanny służącej do studzenia materiałów po ocynkowaniu, do ogrzewania hali produkcyjnej.
Ponadto ze względu na ujemny bilans wodny w Polsce, gromadzimy nadmiar wód deszczowych w szczelnym zbiorniku znajdującym się na terenie naszego zakładu. Woda deszczowa w okresie letnim służy do podlewania terenów zielonych przyległych do naszego przedsiębiorstwa.