Ochrona środowiska

Metody stosowane przez przedsiębiorstwo w celu ochrony środowiska naturalnego
ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo GILLMET Sp. z o.o. działa w oparciu o pozwolenie Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń IPPC wydane przez Marszałka Województwa pomorskiego (Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń)

Nasza nowoczesna instalacja, w odróżnieniu od tradycyjnych systemów obróbki przygotowawczej do procesu cynkownia ogniowego, nie wykorzystuje wody w procesie płukania międzyoperacyjnego. Takie rozwiązanie ogranicza zanieczyszczenie wód. Ponadto wszelkie odpady powstałe w wyniku procesu obróbki chemicznej (wytrawianie stali przed procesem cynkowania ogniowego) są przekazywane specjalistycznym firmom do dalszego wykorzystania.

Nasza instalacja cynkowania ogniowego jest INSTALACJĄ BEZŚCIEKOWĄ.

W naszym zakładzie próbujemy wykorzystywać każdą okazję aby “ulżyć” środowisku naturalnemu. Przykładem takiego działania jest wykorzystanie ciepła z wanny służącej do studzenia materiałów po ocynkowaniu, do ogrzewania hali produkcyjnej. Ponadto ze względu na ujemny bilans wodny w Polsce, gromadzimy nadmiar wód deszczowych w szczelnym zbiorniku znajdującym się na terenie naszego zakładu. Woda deszczowa w okresie letnim służy do podlewania terenów zielonych przyległych do naszego przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Cynkownia Ogniowa

Gillmet Sp. z o.o.
ul. Jabłowska 25
83-200 Starogard Gdański